Experter på affärsjuridik
Advokatfirman Lexum i Täby består av sex stycken mycket kompetenta jurister som erbjuder hjälp med allt som ryms inom begreppet affärsjuridik. Företaget satsar på kvalitet och personliga relationer med sina klienter och vill inte växa till ett opersonligt jättekontor. ” Vi vill inte bli för stora, istället eftersträvar vi kvalitet och en nära och god kontakt med alla våra klienter”, säger Robert Storgårds, en av sex delägare.
Efter en rad egna erfarenheter från arbete på olika större advokatkontor i Stockholm satsade advokatbyrån istället på den lilla byråns personliga relation till alla klienter med den stora byråns erfarenhet och kvalitet. Advokatfirman har funnits sedan många år men ändrade till namnet Lexum år 2003, då ytterligare advokater började på byrån. Advokatbyrån har kontor i Täby och på Sveavägen i Stockholm.

Advokatbyrån har även jurister som arbetat som bolagsjurister och affärsutvecklare i Sverige samt utomlands för internationella koncerner. Så verksamheten på byrån är i det närmaste heltäckande inom affärsjuridik. Advokatbyrån har samarbete med internationella advokatbyråer, främst inom Europa och i USA. Med andra ord kan du få hjälp med agent- och arbetsrättsfrågor, avtalsrätt, bolags- och distributionsrätt. Men även ärenden rörande fast egendom, företagsförvärv, företagshemligheter, obestånd, immaterial- och marknadsrätt, skatter, skatterevisioner och tvister. Advokatbyrån har även för avsikt att framöver bredda kompetensområdena ytterligare.
- Det enda vi saknar nu är konkurshantering, något vi gärna kompletterar med i framtiden, säger Robert. Vi vill även utveckla våra internationella samarbeten, berättar advokaten och delägaren Eva Furén.

På byrån jobbar även advokaterna och delägarna Anders Englund, Johan Gullesjö, Sixten Nordmark och Patrik Fallberg samt IT-ansvarige Fredrik Englund och receptionisten Camilla Engh. Kunderna finns över hela Sverige och utgörs främst av små och medelstora företag. Lexum har även ett flertal kunder i utlandet.
- Vi har många återkommande klienter som vi arbetar löpande åt och där vi har ett långsiktigt samarbete. För det tycker vi är ett trevligt sätt att jobba på, avslutar Robert.
Vill du veta mer om företaget? Besök hemsidan!


Advokatfirman Lexum

Bransch:
Advokat

Telefon: 08-7929090
Fax: 08-7929099


Email:
info@lexum.nu

Hemsida:
www.lexum.nu

Adress:
Advokatfirman Lexum
Robert Storgårds
14646 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN